Close

K&P Proti pojišťovně

Vymáhání nároků z různých druhů pojištění

vymáhání nároků
z povinného ručení

Pokud vám pojišťovna viníka autonehody nechce „zaplatit pojistku“ 

vymáhání nároků
z vašich pojištění

Uplatnění škody z různých druhů životních i neživotních pojištění

Seznam
tuzemských pojišťoven

Seznam pojišťoven, na které zdarma uplatňujeme nároky a podáváme žaloby

Vaše pojistné nároky uplatníme za vás a zdarma!

Nezaplatila vám pojišťovna? Zaplatila vám málo? Vymlouvá se na amortizaci vozidla, že jste si ten pracovní úraz způsobil sám, že jste objednávku převzal od pošty bez výhrad, že na povodeň se pojistka nevztahuje, že objekt nebyl dostatečně zabezpečen?

Máme zkušenosti se všemi možnými výmluvami pojišťoven!

Náš tým

Výběr vhodné strategie pro uplatnění škody k likvidaci pojišťovnou a zajištění potřebných podkladů a důkazů Vám výrazně zvýší šance na úspěch. 

Náš tým se skládá ze specialistů na uplatnění nároků za pojišťovnami, a to ať už povinného ručení, havarijního pojištění, úrazového či pracovního při vymáhání náhrady škod, ušlého zisku, atd.. Víme, na co všechno máte nárok. S námi neopomenete přihlásit žádnou z druhů škody. 

Sjednejte si s námi úvodní schůzku a přesvědčte se sami.

Součástí služby je např:

  • přihlášení škodné události u pojišťovny
  • objasnění na co máte nárok
  • přihlášení všech odpovídajících nároků
  • poradenství, jaké zajistit podklady a důkazy pro řešení pojistné události
  • objasnění pojmů jako škodná událost, náhrada škody, ušlý zisk, stížení společenského uplatnění, pojisté podmínky, likvidace pojistné události, promlčení, amortizace, obmyšlený, pojistné plnění, vyšší moc..
  • a další..

Pomůžeme vám uplatnit vše, na co máte právo, aby Vás pojišťovna „nevzala na hůl“!

Za přihlášení pohledávky a vymáhání plnění u nás neplatíte.

Máme zkušenosti s žalobami proti všem pojišťovnám.
Vždy se odměníme dohodnutým podílem až při výhře sporu.

Máte nějaký dotaz týkající se vymáhání nároků?

Napište nám